DULCERA BOWL BLANCO 3-3/4"X1-3/4"UM-BP-SB-SF 2004.01BP MELAMINA

DULCERA BOWL BLANCO 3-3/4"X1-3/4"UM-BP-SB-SF 2004.01BP MELAMINA
SKU: L404